CE Group

CE GROUP

CE GROUP je tvořen skupinou společností aktivně působících v oblasti energetického obchodu. Součástí CE GROUP jsou společnosti Česká energie a.s., Česká plynárenská a.s., GSCeP a.s. a České plynovody a.s.

Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roce 2002 založením společnosti Česká energie a.s. s orientací na energetiku. S postupující liberalizaci trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny.
V roce 2007 jsme proto založili společnost Česká plynárenská a.s., do které se soustředily velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranice České republiky. V roce 2009 vznikla společnost GSCeP a.s (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Reakcí na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART – nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem.

Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA – stát Florida – účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou.

Ve dnech 24. – 25. května 2012 se na Pražském hradě uskutečnil pod záštitou pana prezidenta Václava Klause mezinárodní energetický summit...
více ›